אודות

"מקורות פיתוח וייזום" הינה חברת בת של קבוצת "מקורות", העוסקת בקידום פרויקטים ופעילויות במשק המים התחרותי. החברה מהווה את הזרוע העסקית הבין-לאומית של הקבוצה ובמסגרת פעילותה מספקת ללקוחותיה בארץ ובעולם פתרונות טכנולוגיים מתקדמים, לצורך הגדלת היצע המים ושיפור איכות המים.

פעילויות החברה כוללות:

• ייזום, תכנון, הקמה ותפעול של מתקנים ומערכות להפקה ולאספקת מים  בשוק

המקומי והעולמי

• ניהול פרויקטים בתחומי התפלת מי ים ומים מליחים

• מִחזור שפכים, טיפול במי הקולחין ואספקתם

• תכנון, הקמה ותפעול של מתקן אשדוד להתפלת מי ים מהגדולים מסוגו בעולם

• פתרונות תפעוליים בתחומי ניהול משאבי מים, איכות וביטחון מים, קידוחים והידרולוגיה של בארות

• מִסחור טכנולוגיות מים

בשוק העולמי פועלת חברת "מקורות פיתוח וייזום" במספר ארצות בדרום אמריקה, דרום מזרח אסיה, אפריקה, אגן הים התיכון (קפריסין) ואירופה. פעילותה מתבצעת בשיתוף פעולה עם גורמים מקומיים מובילים, בעלי מיומנויות ויכולות הנדסיות גבוהות. באמצעות שיתופי פעולה אלו משתתפת החברה במכרזים ובפרויקטים באותן מדינות ומקדמת שיתופי פעולה עם חברות מים אזוריות ומוניציפאליות.
בשוק המקומי כוללת פעילות החברה את הקמתם של מתקנים להתפלת מי ים ומתקני טיהור שפכים וכן הפעלתן של מערכות מים עירוניות. פרויקט הדגל בישראל של "מקורות פיתוח וייזום" הוא תכנון, הקמה ותפעול של מתקן להתפלת מי ים באשדוד, בעלות של כ-1.5 מיליארד ₪. המתקן, מהגדולים מסוגו בעולם, יוסיף כל שנה למערכת המים הארצית מעל ל-100 מיליון מ"ק מים מותפלים באמצעות "המוביל הארצי החדש", שיסופקו לכל רחבי ישראל.