פרוייקטים

לימסול

שנת 2009 מקורות ייזום זכתה, יחד עם חברת נטקום הקפריסאית, במכרז בינלאומי

(BOT) למימון, תכנון, הקמה ותפעול שפורסם ע"י ממשלת קפריסין, תוך שגברה על כ-11 חברות בינלאומיות אחרות, תוך שימוש בטכנולוגיות ייחודיות שאפשרו את הזכייה במכרז. מדובר במתקן להתפלת כ-15 מיליון קו"ב מי ים בשנה בשיטת האוסמוזה ההפוכה. הקמת הפרויקט הסתיימה בהצלחה בשנת 2012. באוגוסט 2013 המתקן עבר בהצלחה את מבחני ההרצה במי ים. במהלך שנת 2015 המתקן צפוי להתחיל לספק מים בתפוקה מלאה.

רומניה

לקראת סוף שנת 2014 החברה צפויה להשלים פרויקט להרחבת תשתיות המים והביוב בעירה Piatra Neamt. כמו כן, מקורות ייזום חתמה על פרויקט TK לתכנון, ביצוע ושדרוג מט"ש בעיר רומן. היקף הספיקה בפרויקט הינו 11 מיליון קו"ב לשנה. הפרויקט מתוכנן להסתיים במהלך שנת 2016.

לרנקה

בשנת 2012, מקורות ייזום זכתה יחד עם חברת Netcom הקפריסאית במכרז BOT של ממשלת קפריסין לתכנון, מימון, שדרוג ותפעול של מתקן להתפלת מי ים בהיקף של כ-22 מיליון קו"ב, כאשר התפעול הינו למשך 27 שנים. המתקן הוקם בסמוך לעיר לרנקה על-ידי חברת IDE הישראלית. הצפי לסיום שדרוג המתקן הינו אפריל 2015.

מקסיקו

בנובמבר 2013 חתמה קבוצת מקורות על הסכם לביצוע תוכנית אסטרטגית לשיקום מי התהום, לטיפול במים ולמניעת זיהומי מים במקסיקו עם רשות המים המקסיקנית, CONAGUA.
בהתאם לכך, במהלך 2014 בוצע סקר מעמיק ל – 10 אקוויפרים נבחרים (כל אחד סובל מזיהומים שונים), תוך מתן המלצות אופרטיביות לפתרון כולל לשיקום. לכל אחד מהאקוויפרים הוצע פתרון ייחודי ואינטגרטיבי, המבוסס על הידע והטכנולוגיות שפותחו במקורות לטיפול ושיקום אקוויפרים.
מקורות נערכת למימוש השלבים הבאים של העבודה, יישום ההמלצות לשיקום וטיפול במי התהום של מקסיקו, באמצעות מגוון פרויקטים ייחודיים.

אזרבייג'אן

במהלך 2014 מקורות ייזום סיפקה מערכת של מעבדות ניידות ורכבי דיגום מצויידים במיטב הציוד המעבדתי הקיים לסוכנות לענייני מים במשרד הממשלתי למצבי חירום במדינה. בנוסף, בשיתוף עם מדינת אזרבייג'אן, הגיעה לארץ משלחת של 14 נציגים אזרים לשם השתתפות בקורס מקצועי שפותח ע"י צוות נרחב של מקורות מים ומקורות ייזום.

אגן האוג

בשנת 2008, מקורות ייזום זכתה עם שותפתה במכרז BOT לתכנון, מימון, הקמה ותפעול של מתקן לטיפול בשפכים באתר אגן האוג (בעבר, נבי מוסא) לתקופה של 24 שנים ו-11 חודשים.

התפוקה הצפויה הינה של יותר מ-7 מיליון מ"ק שפכים שנה, 20,000 מ"ק ליממה. המתקן מטפל בשפכים באמצעות טכנולוגיית Dual Power Aerated Lagoons ומפיקה קולחים ברמה שניונית.

החברה השלימה בשנת 2014 את הקמתו של המתקן, אשר סיים בהצלחה את תקופת ההרצה ותפעולו השוטף החל מ- 8/2014.